ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Ölçme ve Değerlendirme programının amacı; Egzersiz reçetesinin oluşturulmasına yardımcı olur. Egzersiz programına katılım ile oluşan gelişimi değerlendirebilmek için gerekli verileri oluşturur. Gerçekleştirebilir ve ulaşılabilir fiziksel uygunluk düzeyi hedefleri hesaplayarak katılımcıları motive eder. Katılımcıları fiziksel uygunluk kavramı ve bireysel fiziksel uygunluk düzeyi hakkında eğitir ve riskler açısından değerlendirme yapmak konusunda size yol gösterir.

”Unutmayın hiç bir antrenman ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME olmaksızın sonuca ulaşamaz.!””Ölçme ve Değerlendirme programı CPT Programının bir parçasıdır.”

Program İçeriği;


• Sağlık ile ilişkili fiziksel uygunluk paramatreleri,
• Ölçme ve değerlendirme testlerinin amaçları,
• Testlerin uygulanış sırası nasıl olmalıdır,
• Vücut kompozisyonu ölçüm yöntemleri,
• Vücut tipleri,
• Öğrenciyi ileri götürme yöntemleri