HAREKET VE ANTRENMAN BİLİMİ PROGRAMI

ANTRENMANIN TANIMLANMASI 3 ŞEKİLDE AÇIKLANABİLİR.

Biyolojik yaklaşımla Antrenman: “Verimliliği geliştirmek amacıyla yapısal ve işlevsel uyum yaratan eşik üzeri, sistemli tekrarlanan kassal yüklenmelerdir”.
Pedagojik yaklaşımla Antrenman: “Var olan durumun, olması gereken hale dönüştürülmesi isteğiyle kişi üzerinde etki yaratılması yoludur”.
Güncel yaklaşımla Antrenman: “Sporun uygulama alanlarına yönelik antrenman ve müsabakanın bilimsel temellerinde yoğunlaşmış, çok yönlü ve uygulama perspektifi olan spor biliminin bir dalıdır”

”Hareket Ve Antrenman Bilimi Programı CPT programının bir parçasıdır.”

Programın İçeriği;

Antrenmanın Amaçları
Antrenman Biliminin Diğer Bilim Dallarıyla Etkileşimi
Antrenman Biliminin Konusu Ve İşlevi
Antrenman Türleri Ve Hiyerarşisi
Antrenman Çeşitleri
Antrenman Planlamasındaki İlkeler
Enerji Sistemleri
Egzersiz Ve Enerji Transfer Sistemi
Antrenman (Egzersiz)
Biyomotor Yetiler
Yardımcı Biomotor Yetiler
Antrenman Yazılımı Ve Yüklenme Yöntemleri
Antrenman Yazımında Takip Edilmesi Gereken Sıralama